Χειρουργική

Τίτλος
Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στο ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
Γεώργιος Βουρλιωτάκης , Αθανάσιος Αθανασούλας , Χριστίνα Αϊβατίδη
Δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2014
| Περίληψη | Κυρίως Άρθρο | PDF |