Ιστορία Ιατρικής και Στρατιωτικής Ιατρικής

Τίτλος
Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Στρατού κατά τον Έλληνο-Βουλγαρικό Πόλεμο
Παπαγιάννης Χ.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 72-79
Η προσφορά και ο ρόλος του Γ΄ Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους
Βουρβουλάκης Γ.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 80-85
Ἡ περίθαλψη τῶν ἀσθενῶν καὶ τραυματιῶν κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους στὴ Θεσσαλονίκη
Κυριακόπουλος Κ.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 86-109
Τα νέα χειρουργεία και η συμβολή τους στον αγώνα κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων
Πολυράκης Γ.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 110-116
Yγειονομική οργάνωση και απώλειες υγείας του Οθωμανικού Στρατού στους Βαλκανικούς πολέμους (1912-13): Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος-Μέτωπο Θράκης
Πολυχρονίδης Ι. Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 117-132
H νοσηλεία των ασθενών και τραυματιών στην περιοχή της πρωτευούσης κατά τούς Βαλκανικούς Πολέμους
Κυριακόπουλος Κ.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 133-170
Η συστράτευση των Υγειονομικών Δυνάμεων του Έθνους στους Βαλκανικούς Πολέμους. Η προσφορά κοινωνικών φορέων επικουρίας - η βοήθεια των ξένων Ερυθρών Σταυρών
Παπαγιάννης Χ.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 171-178
Η επιδημία χολέρας στους Βαλκανικούς Πολέμους
Μαγιορκίνης Ε.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 179-186
H συμβολή του Υγειονομικού στην αντιμετώπιση της επιδημίας χολέρας στους Β’ Βαλκανικούς Πολέμους
Πετούσης Σ.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 187-192
Αντιμετώπιση λοιμωδών νόσων και επιδημιών στη Μακεδονία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους
Νταφούλης Π.
Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαΐου 2013
| Κυρίως Άρθρο | | Σελίδες: 193-198